Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Stawiamy na ekologię

Coraz poważniejszym i bardziej widocznym problemem dla wielu przedsiębiorstw, staje się powstawanie dużych ilości odpadów.

Nasza firma stawiając na ekologię, podejmuje szereg eko-działań we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania, w produkcji, sprzedaży, w biurze oraz w transporcie.

W podejmowaniu nawet najbardziej podstawowych decyzji o wyborze produktów, materiałów czy dostawców zewnętrznych, kierownictwo uwzględnia wszelkie aspekty proekologiczne. Takie postępowanie i polityka środowiskowa, mają odzwierciedlenie w podstawowych codziennych czynnościach.

Wprowadzenie standardów postępowania i wymaganie ich nie tylko od pracowników, ale także współpracowników i dostawców zewnętrznych sprawia że nasza firma z dnia na dzień staję się coraz bardziej EKO.

Poprzez skupienie się na środowisku jak i ekologii firma w każdej sytuacji pomaga oraz wspiera swoich klientów i dostawców przy podejmowaniu przez Nich działań ekologicznych.

Jednocześnie przedsiębiorstwo otwarte jest na podjęcie współpracy z każdym nowym dostawcą makulatury.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 77 400 43 54