The entrepreneur received assistance under the government program called: "Assistance to energy-intensive sectors related to sudden increases in natural gas and electricity prices in 2023."

Polityka Cookies / Privacy policy

Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while the user is browsing that website. Every time the user loads the website, the browser sends the cookie back to the server to notify the website of the user's previous activity.[1] Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items in a shopping cart) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited by the user as far back as months or years ago).

Źródło/Source: www.wikipedia.pl

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Packprofil Sp. z o.o.

PACKPROFIL Sp. z o.o. is the owner of Website which use cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z Packprofil Sp. z o.o. - Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, które posiadają własną politykę prywatności/cookies:

Cookie files are used by Google Inc - partner of Packprofil Sp. z o.o.  Google provide statistic of Website known as Google Analytics. It has their own privacy policy/cookies:

Google Analytics Privacy Policy: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;

We use cookies to:

a) customize the content of the Website to the User preferences and optimizing the use of the websites, in particular, these files allow you to identify the device of the User and to properly display the website tailored to their individual needs;

b) produce statistics that help to understand how the Users of the Website use website;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

In many cases, the software used for web browsing (browser) is allowed by default to store cookies in the end device of the user. Users of the Website may at any time make changes to the settings for cookies. These settings can be amended in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of your web browser or inform on them every time you enter in the device the Websites which use cookies. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software settings/help (browser).