Zintegrowany system zarządzania

Sukces gospodarczy firmy osiąga się przez wysoką jakość produkowanych wyrobów oraz pozytywny wizerunek na rynku. Uznając powyższe zasady nasza firma „PACKPROFIL” Sp. z o.o. wdrożyła w 2002 roku system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. W trosce o środowisko naturalne w 2003 roku wprowadziliśmy system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. Obecnie zintegrowany system zarządzania w znacznym stopniu wpływa na lepszą organizację naszego przedsiębiorstwa, a także na wzrost zaufania naszych klientów i kontrahentów. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania pozwala nam na rozwijanie się, dążenie do doskonałości przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Zakres systemu zarządzania jakością i środowiskowego
Systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania środowiskowego firmy „PACKPROFIL” objęte są wszystkie procesy i działania w zakresie produkcji tektury makulaturowej, tulei, kątowników, płaskowników i u – profili tekturowych. System obejmuje teren firmy znajdujący się w Kolonowskiem ul. Zakładowa 3.
System zarządzania środowiskowego obejmuje gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno – ściekową, emisję hałasu, emisję do powietrza, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska w procesie inwestycyjnym.

Certyfikat Jakości Certyfikat Środowiskowy
Polityka Jakości Polityka Środowiskowa

 

FSC – w zgodzie z ekologią

FSC - Forest Stewardship Council to międzynarodowa organizacja zajmująca się certyfikacją lasów oraz produktów z drewna i papieru. Celem organizacji jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów oraz dbałość o uwzględnienie podczas ich eksploatacji kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. System certyfikacji FSC uznawany jest za jeden z najbardziej wiarygodnych systemów certyfikacji zasobów leśnych. Popierany jest przez główne organizacje ekologiczne, takie jak Greenpeace, czy WWF.

Pod koniec marca uzyskaliśmy certyfikat FSC CoC – certyfikat kontroli pochodzenia produktu. Aby produkt końcowy mógł być sprzedawany jako certyfikowany, to na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca muszą być przestrzegane zasady i standardy FSC.

Zostaliśmy laureatem Gazel Biznesu 2018 - rankingu najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw.

Nasza firma jest także laureatem godła Firma Roku 2018:

 

Otrzymaliśmy rekomendację i jesteśmy członkiem Business Centre Club: