Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Certyfikat FSC

Pod koniec marca 2019 roku uzyskaliśmy certyfikat FSC®.

 

 

 

 

 

 

Nasze certyfikaty