Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Ambasador Polskiej Gospodarki

Nie pracujemy dla nagród. Jednak sprawiają one, że pracuje się jeszcze lepiej

W dniu 18 września 2018r w Warszawie został nam przyznany tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki z ramienia Business Centre Club.